Đường Bàn Cờ * Nhà Bán Quận 3
NHÀ HOT
Trang chủ / Từ khóa: Đường Bàn Cờ

Từ khóa: Đường Bàn Cờ

Đường Bàn Cờ thuộc phường 2, 3 Quận 3 TPHCM – Nhà bán đường Bàn Cờ Phường 2 là nhà có vị trí từ Nguyễn Đình Chiểu về phía Điện Biên Phủ và đường Bàn Cờ phường 3 là hướng từ Nguyễn Đình Chiểu về phía Nguyễn Thị Minh Khai.